Case nº A-136-2020 of Arbetsdomstolen, February 17, 2021

Defense2021-6
Resolution DateFebruary 17, 2021
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Unionen

mot

Sigtuna kommun.

Målet gällde ogiltigförklaring av avsked m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-02-17, målnummer A-136-2020

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini

To continue reading

Request your trial