Case nº A-38-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

Defense:2020-36
Resolution Date:June 17, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Målet gällde förhandlingsvägran enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Edison Bygg AB.

Målet gällde förhandlingsvägran enligt medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-06-17, målnummer A-38-2020

Ledamot: Leo...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL