Case nº B 631-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, January 21, 2020

Resolution Date:January 21, 2020
Issuing Organization:Hovrätten över Skåne och Blekinge
SUMMARY

Den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort en del av eget innehav ska dömas endast för innehavet även när innehavaren helt har förbrukat något av flera preparat.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Hudiksvalls tingsrätt

Åklagaren yrkade bl.a. att J.E. skulle dömas för tre fall av ringa narkotikabrott

enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkten 1

J.E. har olovligen innehaft 0,80 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 20 oktober 2018 på Postplan, Ljusdal, Ljusdals kommun. J.E. begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkten 2

J.E. har olovligen använt preparat innehållande alprazolam och

tetrahydrocannabinol, som är narkotika. Det hände någon gång mellan den 17

oktober 2018 och den 20 oktober 2018 i Ljusdals kommun, eller på annan

plats i Sverige. J.E. begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkten 3

J.E. har olovligen innehaft 4,39 gram cannabis och 0,74 gram amfetamin, som är narkotika. Det hände den 30 november 2018 på - - - , Delsbo, Hudiksvalls kommun.

J.E. begick gärningen med uppsåt.

J.E. erkände gärningen i åtalspunkten 1. Han erkände också gärningen beträffande tetrahydrocannabinolen i åtalspunkten 2 och beträffande cannabisen i åtalspunkten 3. Han förnekade uppsåtligt intag av alprazolam och uppgav att han inte visste varför det fanns i hans urin vid provtagningstillfället. Han förnekade också uppsåtligt innehav av amfetamin i åtalspunkten 3 eftersom det inte var hans utan kvarglömt av någon hemma hos honom efter en fest för en tid sedan.

Tingsrätten (ordförande beredningsjuristen Dennis Jernberg) anförde i dom den 2 april 2019 följande.

DOMSKÄL

Åtalspunkten 1 - J.E. ska dömas för innehav av 0,80 gram amfetamin

J.E:s erkännande får stöd av den övriga utredningen och åtalet är därmed styrkt. J.E. ska därför dömas för ringa narkotikabrott, i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning under åtalspunkten 1.

Åtalspunkten 2 - bruket ska konsumeras av innehavet i åtalspunkten 1

Genom J.E:s erkännande och den övriga utredningen är det styrkt att han brukade tetrahydrocannabinol på den tid och plats som åklagaren har påstått. Påvisandetiden för alprazolam i urin är däremot inte utredd. Brukande av alprazolam inom angiven tid, som J.E. har förnekat, är därför inte styrkt.

J.E. ska dock inte dömas särskilt för bruket av tetrahydrocannabinol. Högsta domstolen har nämligen i NJA 2017 s. 415 fastslagit att den som har brukat narkotika som tidigare har utgjort en del av ett eget innehav av narkotika endast ska dömas för innehavet. Att åtalen i åtalspunkterna 1 och 2 omfattar olika slag eller mängd av narkotika kan inte leda till att det är fråga om olika gärningar, eftersom annat inte är visat än att J.E. mottog all narkotika...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL