Case nº T1555-12 of Högsta domstolen, June 14, 2013

Resolution Date:June 14, 2013
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Fråga om kränkningsersättning vid sexuellt utnyttjande av barn.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Nyköpings tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Nyköpings tingsrätt åtal mot J.B. och A.L., båda födda i juni 1995, för sexuellt utnyttjande av barn enligt följande gärningsbeskrivningar:

J.B. har i slutet av juli eller i början av augusti 2010 i sin bostad på Slåttergången i Trosa genomfört sexuella handlingar som är jämförliga med samlag med en då 13-årig flicka. Handlingarna har bestått i att J.B. fört in sina fingrar i målsägandens slida samt att målsäganden onanerat åt J.B. och haft dennes penis i sin mun.

A.L. har i slutet av juli eller i början av augusti 2010 utomhus i Trosa genomfört ett vaginalt samlag med en då 13-årig flicka.

Målsäganden biträdde åtalet och yrkade skadestånd av de tilltalade med vardera 40 000 kr jämte ränta. Av de yrkade beloppen avsåg 30 000 kr kränkning och 10 000 kr psykiskt och fysiskt lidande (sveda och värk).

Tingsrätten (ordförande lagmannen Magnus Widebäck) anförde i dom den 1 augusti 2011:

Domskäl

Ansvar

J.B. och A.L. har erkänt gärningarna men hävdat att de är straffria, eftersom det är uppenbart att de inte innebar något övergrepp mot målsäganden med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan gärningsmännen och målsäganden samt omständigheterna i övrigt (6 kap. 14 § första stycket BrB).

I fråga om J.B. har målsäganden, som är född i maj 1997, uppgivit: I sällskap med andra hade hon träffat honom några gånger tidigare. Den aktuella dagen umgicks hon med en kompis. De träffade J.B. Alla tre gick hem till J.B. Kompisen gick därifrån. Hon och J.B. pussades och kramades. De tog av sig kläderna. Hon runkade honom. Han hade sina fingrar i hennes sköte. Hon sög på hans penis.

J.B. har uppgivit: Han visste hur gammal hon var eftersom hon var lillasyster till en av hans kompisar. Detta var första gången de umgicks. Det var fyra ungdomar som gick hem till honom. De två övriga såg på film. J.B. och målsäganden agerade som målsäganden har berättat. J.B. anser att hon såg ut och uppträdde som en som fyllt 15 år.

I fråga om A.L. har målsäganden uppgivit: Hon hade träffat A.L. några gånger tidigare. Hon var kär i honom och de pratade i telefon flera gånger före händelsen. De bestämde att träffas. De gick till ett berg. Hon tror att han sa "kan inte du ta av dig din T-shirt" och att hon då gjorde det. De hade samlag. Han använde kondom. Han sa "vi kan inte träffas mer och vi kan inte prata med varandra i skolan, för mina kompisar hatar dig". De kom överens om att inte berätta om händelsen och inte ha kontakt med varandra. Hon mådde dåligt av det han sa.

A.L. har uppgivit: Han visste hur gammal hon var för han visste att hon skulle börja 7:an. Hon skrev i sms att om de träffades skulle hon först strippa för honom. Hon skickade honom massor av sms. Hon var "på" och intresserad. Han tyckte att hon var söt. Han tänkte att det kunde bli fråga om samlag. När de var på berget sa hon "jag tar av mig min T-shirt så får du ta av dig din". De gjorde det och tog av ytterligare kläder. De kramades och pussades. Han sa "ska vi" och hon sa "ja". De hade samlag. Han sa att de inte skulle berätta om händelsen. Han sa också att hans kompisar inte gillade henne, men han sa inte att de inte kunde prata med varandra i skolan.

Genom utredningen är gärningarna styrkta. Den ansvarsfrihetsregel som de tilltalade har åberopat ska tillämpas mycket restriktivt. Regeln kan komma i fråga om målsäganden vid gärningen är nära att fylla 15 år och därmed att uppnå sexuell självbestämmanderätt (se Brottsbalkskommentaren vid 6 kap. 14 § och NJA 2007 s. 201). I detta fall var målsäganden 13 år och cirka 2 månader; hon var för ung för att regeln ska vara tillämplig. Åtalet är styrkt.

Påföljd

Varken J.B. eller A.L. förekommer i belastningsregistret. Av yttranden från Socialnämnden i Trosa framgår att de lever under ordnade förhållanden. Påföljden bör bestämmas till ungdomstjänst; de har samtyckt till att utföra sådan. När antalet timmar bestämts har beaktats att det gått ett år sedan gärningarna.

De enskilda anspråken

Under hänvisning dels till sin inställning i ansvarsdelen, dels till att målsäganden inte utsattes för en så allvarlig kränkning att ersättning för kränkning ska betalas, dels till att bevisning om psykiskt och fysiskt lidande saknas, har J.B. och A.L. bestritt anspråken; de har vitsordat räntan.

Tingsrätten anser inte att gärningarna inneburit en så allvarlig kränkning av målsäganden att kränkningsersättning ska betalas. Därvid beaktar tingsrätten följande. De sexuella handlingarna var frivilliga från målsägandens sida; också hon var drivande. Åldersskillnaden mellan henne och pojkarna var bara två år. Pojkarna hade nyss fyllt 15 år. Målsäganden framstår som mogen för sin ålder.

Bevisning om psykiskt och fysiskt lidande till följd av gärningarna saknas; också i den delen ska anspråken ogillas.

Anspråken ska således helt ogillas.

Domslut

Tingsrätten dömde var och en av de tilltalade enligt 6 kap. 4 § första stycket och 5 § BrB för sexuellt utnyttjande av barn till ungdomstjänst 30 timmar.

Målsägandens skadeståndsyrkanden ogillades.

Svea hovrätt

Målsäganden, i hovrättens dom betecknad Målsägande A, överklagade i Svea hovrätt och yrkade bifall till sin skadeståndstalan.

J.B. och A.L. bestred ändring.

Hovrätten (hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Staffan Lind, referent, och tf. hovrättsassessorn Jonas Brunnberg) anförde i dom den 5 mars 2012:

Hovrättens domskäl

Den överklagade domen har vunnit laga kraft i brottmålsdelen. J.B. och A.L. har därmed dömts för sexuellt utnyttjande av barn mot Målsägande A.

Frågan i...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL