Case nº A-7-2020 of Arbetsdomstolen, February 24, 2021

Defense2021-7
Resolution DateFebruary 24, 2021
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Bottnia Berg AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2021-02-24, målnummer A-7-2020

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander

To continue reading

Request your trial