Case nº A-110-2020 of Arbetsdomstolen, March 03, 2021

Defense2021-8
Resolution DateMarch 03, 2021
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

S.K1 Stockholm AB.

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2021-03-03, målnummer A-110-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund

...

To continue reading

Request your trial