Case nº A-17-2020 of Arbetsdomstolen, February 10, 2021

Defense2021-4
Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationArbetsdomstolen

REFERAT

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggnads region Örebro-Värmland

mot

Formbetong Anläggning i Katrineholm AB.

Målet gällde allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2021-02-10, målnummer A-17-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo...

To continue reading

Request your trial