Case nº B 508-20 of Hovrätten för Övre Norrland, December 23, 2020

Resolution DateDecember 23, 2020
Issuing OrganizationHovrätten för Övre Norrland

REFERAT

Luleå tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot A.V. och yrkade ansvar för två fall av skattebrott enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkten 1 Skattebrott

A.V. har i Piteå eller på annan plats, Sverige, den 28 april 2016 uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till Skatteverket i sin inkomstdeklaration för inkomståret 2015. Den oriktiga uppgiften har bestått i att A.V. underlåtit att redovisa inkomster från näringsverksamhet med i vart fall 200 000 kr, vilket medfört fara för att skatt skulle undandras det allmänna med ca 95 000 kr.

Åtalspunkten 2 Skattebrott

A.V. har i Piteå eller på annan plats, Sverige, den 30 mars 2017 uppsåtligen lämnat oriktig uppgift till Skatteverket i sin inkomstdeklaration för inkomståret 2016. Den oriktiga uppgiften har bestått i att A.V. underlåtit att redovisa inkomster från näringsverksamhet med i vart fall 330 000 kr, vilket medfört fara för att skatt skulle undandras det allmänna med ca 200 000 kr.

Åklagaren yrkade också ansvar för två fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av bokföringsbrott enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkten 3 Grovt bokföringsbrott

A.V. har i enskild firma bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet bestående av handel med bitcoins och importvaror.

A.V. har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Åsidosättandet har bestått i att han underlåtit att löpande bokföra affärshändelser. Bokföring har helt saknats för verksamheten trots att försäljningar av bitcoins skett med i vart fall ca 4,8 miljoner kronor.

Åsidosättandet avser mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2015 och har skett i Piteå eller på annan plats, Sverige.

Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av någon bokföring. Gärningen är grov med hänsyn till att åsidosättandet avsett mycket betydande belopp.

Åtalspunkten 4 Grovt bokföringsbrott

A.V. har i enskild firma bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet bestående i handel med bitcoins och importvaror.

A.V. har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Åsidosättandet har bestått i att han underlåtit att löpande bokföra affärshändelser. Bokföring har helt saknats för verksamheten trots att försäljningar av bitcoins skett med i vart fall ca 5,3 miljoner kronor.

Åsidosättandet avser tiden mellan den 1 januari 2016 och den 31 december 2016 och har skett i Piteå eller på annan plats, Sverige.

Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av någon bokföring. Gärningen är grov med hänsyn till att åsidosättandet avsett mycket betydande belopp.

Åtalspunkten 5 Bokföringsbrott

A.V. har i enskild firma bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet bestående i handel med bitcoins.

A.V. har uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen. Åsidosättandet har bestått i att han underlåtit att löpande bokföra affärshändelser. Bokföring har helt saknats för verksamheten trots att försäljningar av bitcoins skett med i vart fall ca 700 000 kronor.

Åsidosättandet avser tiden mellan den 1 januari 2017 och den 31 december 2017 och har skett i Piteå eller på annan plats, Sverige.

Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av någon bokföring.

A.V. erkände de faktiska omständigheterna men motsatte sig ansvar för brott.

Tingsrätten (rådmannen Christian Stamblewski samt nämndemännen Gun Myrestam, Ulla Berg och Erik Lundström) anförde följande i dom den 29 april 2020.

DOMSKÄL

Målet handlar till största delen om handel med s.k. bitcoins och det kan vara lämpligt att först beskriva vad bitcoins är för något. Bitcoins är en slags valuta som existerar endast i digital form, en kryptovaluta, och som kan användas för betalning. Det är även vanligt att bitcoins innehas i kapitalplaceringssyfte. Till skillnad från en valuta som också existerar utanför den digitala världen, så saknar bitcoins utgivare och är inte ett enligt lagen påbjudet betalningsmedel i något land. Bitcoins skapas genom en särskild algoritm.

Vad som faktiskt har hänt är ostridigt och utrett genom förhöret med A.V. samt den skriftliga bevisningen. Följande ska ha skett. Med början året 2015 och till den sista december 2017 handlade A.V. med bitcoins. Under året 2015 sålde han bitcoins för 4 829 164 kr. Han köpte, under det året, bitcoins för 4 565 848 kr. Under året 2016 sålde han bitcoins för 5 319 364 kr. Under samma år köpte han bitcoins för 4 855 810 kr. Slutligen sålde han under året 2017 bitcoins för 717 855 kr. Han köpte, under samma år, bitcoins för 465 790 kr. Sammantaget köpte han under den i åtalet aktuella tiden bitcoins för 9 887 448 kr, som han sedan sålde för 10 866 383 kr. Hans vinst för handeln blev 978 935 kr. Under år 2015 genomförde A.V. minst 2 568 försäljningar av bitcoins. Antalet försäljningar under år 2016 motsvarade minst 1 843 och under år 2017 gjorde han minst 221 försäljningar. Utöver handeln med bitcoin, så handlade han också med importvaror från början av år 2015 till mars 2016. Han beställde nagelförlängningskits m.m. från utlandet och sålde varorna på den svenska handelssajten Tradera. Försäljningen gav viss vinst. A.V. deklarerade inte för vare sig inkomsterna från bitcoinförsäljningen eller handeln av de fysiska varorna. Han hade dessutom inte någon bokföring för sin verksamhet.

A.V. har lämnat en redogörelse för hur han...

To continue reading

Request your trial