Case nº A-139-2019 of Arbetsdomstolen, September 02, 2020

Defense:2020-49
Resolution Date:September 02, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

KS Building S.R.O.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-09-02, målnummer A-139-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Leo Nilsson...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL