Case nº A-33-2020 of Arbetsdomstolen, July 01, 2020

Defense:2020-42
Resolution Date:July 01, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

Manflex AB i konkurs.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2020-07-01, målnummer A-33-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL