Case nº A-51-2020 of Arbetsdomstolen, June 24, 2020

Defense:2020-41
Resolution Date:June 24, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Vision

mot

Stockholms stad.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2020-06-24, målnummer A-51-2020

Ledamot: Leo Nilsson Nannini

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL