Case nº A-7-2020 of Arbetsdomstolen, June 03, 2020

Defense:2020-32
Resolution Date:June 03, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Bottnia Berg AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2020-06-03, målnummer A-7-2020

Ledamot: Leo Nilsson Nannini

Rättssekreterare: Pontus...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL