Case nº B 4602-19 of Hovrätten för Västra Sverige, May 19, 2020

Resolution Date:May 19, 2020
Issuing Organization:Hovrätten för Västra Sverige
SUMMARY

Sexuellt övergrepp har bedömts vara ett artbrott

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Åklagaren väckte talan mot S.K. för sexuellt övergrepp enligt följande gärningsbeskrivning.

Sexuellt övergrepp, 6 kap. 2 § 1 st. brottsbalken

S.K. har smekt och berört E.D:s ben, höft och underliv, trots att målsäganden inte deltog frivilligt. S.K. utnyttjade otillbörligt att E.D. på grund av sömn, befann sig i en särskilt utsatt situation. Det hände någon gång den 27 oktober 2018 på - - - , Göteborgs stad. S.K. begick gärningen med uppsåt.

S.K. åtalades även för två fall av olovlig körning, grovt brott.

E.D. yrkade skadestånd med 48 350 kr jämte viss ränta. Av detta utgjorde 40 000 kr ersättning för kränkning, 7 500 kr sveda och värk samt 850 kr kostnad för besök hos legitimerad psykoterapeut.

S.K. bestred ansvar för sexuellt övergrepp. Han vidgick att han legat bredvid E.D. och lagt sin hand på hennes höft men uppfattat att han fått tillåtelse till detta. Han erkände de grova olovliga körningarna.

Vidare motsatte sig S.K. att betala skadestånd men vitsordade 5 000 kr avseende kränkning och samtliga sätt att beräkna ränta som skäligt i och för sig.

Tingsrätten (tingsfiskalen Fredrik Ottensten samt nämndemännen Göran Edqvist, Anita Heyman och Lisbeth Eriksson) fann i dom den 5 september 2019 att S.K. skulle dömas för sexuellt övergrepp och två fall av olovlig körning, grovt brott, samt anförde, såvitt nu är av intresse. följande i fråga om påföljd.

DOMSKÄL

- - -

Straffbestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket brottsbalken omfattar ett brett spektrum av olika gärningar som alla kan vara att bedöma som sexuellt övergrepp av normalgraden. Straffskalan är fängelse från fjorton dagar och upp till två år. Straffskalan för grovt sexuellt övergrepp som återfinns i bestämmelsens andra stycke börjar på sex månader och sträcker sig upp till sex års fängelse. Detta innebär att straffvärdet för sexuellt övergrepp av normalgraden huvudregelsmässigt torde ligga på fängelse upp till sex månader.

Med avstamp i det nu redovisade kan konstateras att den gärning som S.K. gjort sig skyldig till har innefattat beröring av en sovande persons underliv i dennes egen säng. Detta är allvarligt och medför att gärningens straffvärde måste anses vara över straffminimum. Samtidigt måste beaktas att beröringen varit någorlunda kortvarig och att den skett utanpå målsägandens underkläder. Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna anser tingsrätten att straffvärdet för det sexuella övergreppet ligger på tre månader. Straffvärdet för de grova olovliga körningar...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL