Case of Marknadsdomstolen, August 02, 2013

Defense:2013-13
Resolution Date:August 02, 2013
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDEBayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 SolnaOmbud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB,Box 3079, 103 61 Stockholm

SVARANDE1. Bringwell Sverige AB, Box 164, 521 02 Falköping2. Bringwell AB (publ.), Box 55905, 102 16 Stockholm3. D. R., Ymervägen 6, 182 67 DjursholmOmbud för 1-3: bolagsjuristen R. T., Bringwell AB, c/o GreenMedicine AB, Tegelgårdsgatan 11, 211 33 Malmö

SAKENMarknadsföring av kosttillskott m.m.

______________________

DOMSLUT

1.1 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

1.1.1 är ett komplett kosttillskott,

1.1.2 den flytande formen är naturlig för kroppen och gör att alla vitaminer och mineraler lättare tas upp,

1.1.3 förstärkt med Ribos, L-Carnitine och L-taurin,

1.1.5 uthålligheten samt energin i kroppen kan därför förlängas,

1.1.6 muskeltrötthet förebyggs, syreupptagningsförmågan ökar, energiomsättningen bibehålls och stresstoleransen ökar,

1.1.8 snabbmat och halvfabrikat på menyn ger inte tillräckligt av alla de näringsämnen som behövs för att främja en god hälsa under ett barns tillväxt och utveckling,

1.1.9 det finns kliniska undersökningar som visar, att barn som får kosttillskott presterar bättre resultat i skolan än barn som inte får något tillskott alls,

1.1.10 speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov av vitaminer, mineraler och kolloidala mineraler,

1.1.11 näringsrika och effektiva som måltidsersättare,

1.1.12 fungerar även när du t.ex. vill byta ut ett mål mat då och då,

1.1.13 samtliga produkter är framställda under noggrann farmaceutisk kontroll,

1.1.14 ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett maximalt upptag,

1.1.15 kolloidala mineraler som är helt upplösta i vätska och med mycket liten partikelstorlek är lätta för den mänskliga organismen att ta upp,

1.1.16 brist på bara ett enda vitamin kan få kroppen ur balans,

1.1.17 som källa för aminosyrorna i Mivitotal(R)-produkterna används förspjälkat vassleprotein. Detta är det mest högvärdiga proteiner med högsta tänkbara biotillgänglighet, d.v.s. kroppen har en hög förmåga till upptag av aminosyrorna,

1.1.18 bioflavonoider är mycket kraftfulla antioxidanter, betydligt mer kraftfulla än vitaminer, mineraler och enzymer,

1.1.19 till och med vid minsta lilla brist av ett näringsämne, så kommer Din kropp inte att fungera helt korrekt,

1.1.20 i takt med stigande ålder sker en del förändringar i kroppens förmåga till nedbrytning och upptag av näringsämnen. Detta i kombination med en rad andra faktorer ökar risken för näringsbrister även om kosten är väl sammansatt,

1.1.21 näringen i de grönsaker, rotfrukter och säd som vi äter, är knappast fullvärdig. Jordarna är utarmade och fattiga på mineraler och ger oss inte alls samma näring som tidigare,

1.1.22 finns det då ett samband mellan sjukdom och näringsbrist? Ja, till viss del i alla fall,

1.1.23 en brist på tre vitaminer som folsyra, B6 och B12 kan ge för höga homocysteinvärden i kroppen. Dessa förhöjda värden är en betydande riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar,

1.1.24 gravida kvinnor bör äta folsyra och B12 då man vet att dessa vitaminer förebygger ryggmärgsbråck hos fostret,

1.1.25 en brist på bland annat kalcium kan resultera i benskörhet, osteoporos,

1.1.29 människan idag utsätts för mycket fler gifter än någonsin tidigare i historien med följd att vi får betydligt ökade halter av fria radikaler i kroppen som kan vara en bidragande orsak till uppkomsten av en lång rad olika sjukdomar,

1.1.30 vi behöver ett bättre näringsskydd än någonsin för att leva i dagens samhälle,

1.1.31 man tror att zink har en styrande funktion över hypofysen, den körtel som reglerar hormonbalanser,

1.1.32 vitaminer och mineraler är nödvändiga även för hud, blodbildning, enzymproduktion, energiproduktion, nervsystemet m.fl.,

1.1.33 vitaminer kan fungera som mediciner men klassas inte som läkemedel,

1.1.34 vitaminer är nödvändiga för att upprätthålla liv,

1.1.35 du måste dagligen, via din kost eller som tillskott, få i dig vitaminer,

1.1.36 vitaminer är nödvändiga för att din kropp ska fungera normalt och för att du inte ska få bristsjukdomar,

1.1.37 man kan få problem med upptag av fettlösliga vitaminer om man har gallbesvär eller om bukspottkörteln inte producerar tillräcklig mängd enzymer till matsmältningen,

1.1.38 vitaminer bör tillföras flera gånger om dagen,

1.1.39 risken för överdosering är minimal,

1.1.40 mineraler är viktigare än vitaminer,

1.1.41 det är av vital betydelse att man får i sig ett brett spektrum av vitaminer och mineraler,

1.1.42 en brist på en enda vitamin eller mineral kan vara skadlig för hela kroppen och leder dessutom ofta till att ett annat ämnes upptag blir försämrat,

1.1.43 vissa mineraler som är livsnödvändiga för organismen, förekommer endast i så små mängder att man bara kan finna spår av dem,

1.1.44 den moderna maten raffineras hårt vilket gör att viktiga mineraler och spårämnen går förlorade,

1.1.45 dagens jordbruksmetoder utarmar våra jordar på mineraler,

1.1.46 ett annat mycket bra upptag i organismen, får man med mineraler i kolloidal form,

1.1.47 mineraler i kolloidal form, kan vara viktiga för vår hälsa. Enligt kliniska studier kan de faktiskt hjälpa till med att avgifta kroppen från tungmetaller,

1.1.48 åtta s.k. essentiella aminosyror kan inte bildas av kroppen själv, utan måste dagligen tillföras med kosten,

1.1.49 det är särskilt viktigt för idrottsmän som tränar hårt, att få tillräckligt med protein i sin kost och som kosttillskott,

1.1.50 eftersom en tablett måste lösas upp först, innan upptag kan ske i tunntarmen, kan det vara en fördel att ta sitt kosttillskott i flytande form,

1.1.51 skyddar kroppen och bygger upp dess funktion och försvarssystem,

1.1.52 innehåller fler än 100 vitaminer och mineraler,

1.1.54 har låg fetthalt och innehåller bara de bästa ingredienserna,

1.1.55 passar alla åldrar,

1.1.56 utan att belasta matsmältningen,

1.1.57 speciellt sammansatt för att tillmötesgå barns behov under en extrem utvecklings- och tillväxtperiod,

1.1.58 barn är extra känsliga för näringsbrist,

1.1.60 tillskott i flytande form anses både lättare att bryta ned och att ta upp för kroppen, utan att belasta matsmältningen,

1.1 (forts.) Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

1.1.4 Ribos är en kolhydrat som förekommer naturligt i cellerna och som är nödvändig för kroppens energiproduktion. Ett tillskott av ribos har en energigivande och prestationshöjande effekt (se domsbilaga 1),

1.1.7 L-taurin är en aminosyra som stöttar vätskebalansen i cellerna och därför har stor betydelse för återhämtningen efter träning (se domsbilaga 1),

1.1.26 hälsoläget i Sverige idag är mycket besvärligt, vissa sjukdomar ökar lavinartat, t.ex. diabetes (se domsbilaga 2),

1.1.27 benskörhet är en mycket besvärlig sjukdom som ökar kraftigt liksom cancer sjukdomar i många former, bl.a. prostatacancer (se domsbilaga 2),

1.1.28 hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdom som flest svenskar dör av (se domsbilaga 2),

1.2 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, använda följande påståenden, eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, utan att ange att de avser produkten Mivitotal Plus och åren 1997, 1998, 2001, 2002, 2006 och/eller 2008:

1.2.1 Mivitotal Årets kosttillskott,

1.2.2 Mivitotal är utsedd till årets kosttillskott inte mindre än sex gånger,

2.1 Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell Sverige AB, vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, tillsammans med beteckningen Mivitotal, använda något av följande påståenden eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd:

2.1.1 Sveriges mest sålda flytande kosttillskott,

2.1.2 Sveriges mest sålda flytande multivitamin,

2.1.3 Ett kosttillskott i flytande form är en förutsättning för ett säkerställt bra upptag.

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell AB (publ), vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda följande påståenden, eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet:

  3.1 Sveriges mest använda flytande multivitamin,

  3.2 innehåller mer än 100 mineraler, vitaminer och näringsämnen,

  3.3 Årets kosttillskott sex gånger.

 2. Marknadsdomstolen förbjuder Bringwell AB (publ), vid vite om en miljon (1 000 000) kr, att vid marknadsföring av kosttillskott, på sätt som skett, eller på väsentligen samma sätt, använda påståenden som ger intryck av att kosttillskott i flytande form har ett snabbare och effektivare upptag i kroppen än kosttillskott i andra former, om så inte är fallet.

 3. Marknadsdomstolen lämnar Bayer AB:s talan mot Bringwell Sverige AB i själva saken i övrigt utan bifall.

 4. Marknadsdomstolen lämnar Bayer AB:s talan såvitt avser D. R. utan bifall.

 5. Bringwell Sverige AB ska ersätta Bayer AB dess rättegångskostnader med enmiljonniohundrafyrtiotusen (1 740 000) kr, varav 1 500 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

 6. Bringwell AB (publ) ska ersätta Bayer AB dess rättegångskostnader med trehundratjugofyratusen (324 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

 7. Bayer AB ska ersätta D. R. dennes rättegångskostnader med etthundratjugofem (125 000) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL