Case of Marknadsdomstolen, November 03, 2015

Defense:2015-16
Resolution Date:November 03, 2015
Issuing Organization:Marknadsdomstolen
SUMMARY

Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande och/eller vilseledande. Även fråga om jämförande reklam.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

KÄRANDE1. Specsavers Sweden AB, 556615-7961, Box 205, 401 23 Göteborg2. Specsavers BV, Groest 54, 1211 EC Hilversum, Nederländerna Ombud för 1 och 2: Advokaterna H. L. och M. S., von lode advokat AB,Box 47229, 100 74 Stockholm

SVARANDELenslogistics AB, 556579-3188, Box 1294, 164 29 KistaOmbud: Advokaten H. B., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm

SAKENMarknadsföring av kontaktlinser m.m.

______________________

DOMSLUT

 1. Marknadsdomstolen förbjuder Lenslogistics AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av kontaktlinser använda följande påståenden;

  1. "Det är kanske ingen större hemlighet att man inom det gamla optikerskrået klär om standardlinser från de etablerade tillverkarna i egna kostymer och saluför dem under egna varumärken. Men det tål att upprepas eftersom många människor kastar iväg alldeles för mycket pengar på dessa överprissatta produkter",

  2. "I dagens lektion kommer vi alltså att titta närmare på fenomenet med optikerkedjor som byter namn och förpackar om kontaktlinser och säljer dessa under egna registrerade varumärken. Vår förhoppning med att belysa detta är att rädda så många som möjligt av er från att köpa dessa dyra kopior, och istället köpa originalen till betydligt mer skäliga priser",

  3. "Detta är givetvis en medveten strategi från optikkedjornas sida, att knyta kunderna till sig då byte av lins kräver tillpassning och de flesta som köper linsen inte är medveten om att den existerar under ett annat namn. Dessutom undviker de med detta prisjämförelser, vilket gör det möjligt för dem att behålla sina höga priser utan större protester från kunderna. Det är därför de lägger ut dessa dimridåer, allt för att motverka att ni kunder ska kunna göra egna val. De vill få dig att tro att deras linser endast går att köpa genom deras butiker men så är ju inte fallet",

  4. "Är du dock medveten om hur optikerna bara byter förpackning, finns det ingen anledning att inte leta upp linsernas ursprungliga namn och köpa den från nätet till ett mycket förmånligare pris",

  5. "Flera optikkedjor förpackar om linser från de stora leverantörerna och sätter egna namn på dem. Fenomenet kallas rebranding och används främst för att undvika prisjämförelser. Produkterna är förutom namn och förpackning helt identiska. Du hittar mer information om hur optikerna tjänar pengar på att byta namn på linser här",

  6. eller andra påståenden eller framställningar med väsentligen samma innebörd som misskrediterar Specsavers Sweden AB eller Specsavers BV och som förmedlar intryck av att Lenslogistics AB håller lägre priser på kontaktlinser än Specsavers Sweden AB eller Specsavers BV när så inte är fallet.

 2. Marknadsdomstolen förbjuder Lenslogistics AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av kontaktlinser och glasögon använda följande påståenden;

  1. "Spara 70 % på Fokus Dailies" och "Spara 70 % på linser från Acuvue" utan att ange vad rabatten relaterar till,

  2. "Progressiva glasögon behöver inte vara dyra. Hos oss betalar du alltid 1 495 kr, oavsett synfel", på sätt som skett (se domsbilaga 1).

 3. Marknadsdomstolen förbjuder Lenslogistics AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att vid marknadsföring av kontaktlinser och glasögon använda följande påståenden;

  1. "Nu lär dom hata oss ännu mer. Våra konkurrenter som fortfarande tar överpriser". "För att du också ska upptäcka fördelarna med att handla hos oss erbjuder vi dig som ny kund ... 50 % rabatt på glasögon" på sätt som skett (se domsbilaga 2),

  2. "Dom andra hatar oss. Våra konkurrenter som fortfarande tar överpriser". "Därför erbjuder vi dig som ny kund 50 % rabatt på glasögon." på sätt som skett (se domsbilaga 3),

  3. eller andra påståenden eller framställningar med väsentligen samma innebörd som misskrediterar Specsavers Sweden AB eller Specsavers BV och som förmedlar intryck av att Lenslogistics håller lägre priser på kontaktlinser än Specsavers Sweden AB eller Specsavers BV när så inte är fallet.

 4. Marknadsdomstolen förbjuder Lenslogistics AB vid vite av en miljon (1 000 000 kr) att vid marknadsföring av linser

  1. på hemsidan www.lensway.se använda varumärkena EASYVISION och SPECSAVERS på sätt som skett (se domsbilaga 4-6),

  2. på internet använda varumärket EASYVISION på sätt som skett (se domsbilaga 7),

  3. på internet använda varumärket EASYVISION som metatagg och/eller som titeltagg eller på annat sätt i koden på www.lensway.se, på sätt som skett (se domsbilaga 8-9) eller

  4. använda sig av andra framställningar med väsentligen samma innebörd eller utformning.

 5. Förbuden träder i kraft den 10 november 2015.

 6. Lenslogistics AB ska ersätta Specsavers Sweden AB och Specsavers BV för rättegångskostnader med 540 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

  ______________________

  YRKANDEN M.M.

  1 Specsavers Sweden AB och Specsavers BV har, som bolagen bestämt sin talan, framställt följande yrkanden.

  1. Att Marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Lenslogistics AB att vid marknadsföring av kontaktlinser använda nedan angivna påståenden:

   1. "Det är kanske ingen större hemlighet att man inom det gamla optikerskrået klär om standardlinser från de etablerade tillverkarna i egna kostymer och saluför dem under egna varumärken. Men det tål att upprepas eftersom många människor kastar iväg alldeles för mycket pengar på dessa överprissatta produkter"

   2. "I dagens lektion kommer vi alltså att titta närmare på fenomenet med optikerkedjor som byter namn och förpackar om kontaktlinser och säljer dessa under egna registrerade varumärken. Vår förhoppning med att belysa detta är att rädda så många som möjligt av er från att köpa dessa dyra kopior, och istället köpa originalen till betydligt mer skäliga priser"

   3. "Detta är givetvis en medveten strategi från optikkedjornas sida, att knyta kunderna till sig då byte av lins kräver tillpassning och de flesta som köper linsen inte är medveten om att den existerar under ett annat namn. Dessutom undviker de med detta prisjämförelser, vilket gör det möjligt för dem att behålla sina höga priser utan större protester från kunderna. Det är därför de lägger ut dessa dimridåer, allt för att motverka att ni kunder ska kunna göra egna val. De vill få dig att tro att deras linser endast går att köpa genom deras butiker men så är ju inte fallet"

   4. "Är du dock medveten om hur optikerna bara byter förpackning, finns det ingen anledning att inte leta upp linsernas ursprungliga namn och köpa den från nätet till ett mycket förmånligare pris"

   5. "Flera optikkedjor förpackar om linser från de stora leverantörerna och sätter egna namn på dem. Fenomenet kallas rebranding och används främst för att undvika prisjämförelser. Produkterna är förutom namn och förpackning helt identiska. Du hittar mer information om hur optikerna tjänar pengar på att byta namn på linser här".

   6. Eller andra påståenden eller framställningar med väsentligen samma innebörd som direkt eller indirekt misskrediterar eller är nedsättande för Specsavers och som allmänt förmedlar intrycket av att Lenslogistics håller lägre priser på kontaktlinser när så inte är fallet.

  2. Att Marknadsdomstolen vid vite av en miljon (1 000 000) kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Lenslogistics AB att vid marknadsföring av kontaktlinser och glasögon använda påståendena:

   1. "Spara 70 % på Fokus Dailies" och "Spara 70 % på linser från Acuvue" utan att ange vad rabatten relaterar till.

   2. "Progressiva glasögon behöver inte vara dyra. Hos oss betalar du alltid 1495 kr, oavsett synfel", på sätt som sker i den påtalade annonsen. (domsbilaga 1)

   3. "Nu lär dom hata oss ännu mer. Våra konkurrenter som fortfarande tar överpriser". "För att du också ska upptäcka fördelarna med att handla hos oss erbjuder vi dig som ny kund ... 50 % rabatt på glasögon", på sätt som sker i den påtalade annonsen (domsbilaga 2)

   4. "Dom andra hatar oss. Våra konkurrenter som fortfarande tar överpriser". "Därför erbjuder vi dig som ny kund 50 % rabatt på glasögon", på sätt som sker i den påtalade annonsen (domsbilaga 3)

   5. Eller andra påståenden eller framställningar med väsentligen samma innebörd som indirekt misskrediterar eller är nedsättande för konkurrenter och som allmänt förmedlar intrycket av att Lenslogistics håller lägre priser på kontaktlinser och glasögon när så inte är fallet.

  3. Att Marknadsdomstolen vid vite av en miljon kr (1 000 000 kr) eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Lenslogistics AB att

   1. i sin marknadsföring på hemsidan www.lensway.se använda varumärkena EASYVISION och SPECSAVERS på sätt som sker (domsbilaga 4-6)

   2. i sin marknadsföring på Internet använda varumärket EASYVISION på sätt som skett enligt den påtalade annonsen (domsbilaga 7) samt att i samband med marknadsföring på Internet använda varumärket EASYVISION som metatagg och/eller som titeltagg eller på annat sätt i koden på www.lensway.se, på sätt som skett och framgår enligt domsbilaga 8-9, eller att använda sig av andra framställningar med väsentligen samma innebörd eller utformning.

   2 Lenslogistics AB har medgett Specsavers Sweden AB:s och Specsavers BV:s yrkanden avseende påståendena under yrkandena II a) och b) men bestritt talan i övrigt.

   3 Lenlogistics AB har för det fall att Specsavers Sweden AB:s och Specsavers BV:s talan helt eller delvis skulle bifallas, yrkat att ett förbud ska träda i kraft först efter en övergångsperiod om en vecka från dag för dom.

   4 Specsavers har medgivit en övergångsperiod om en vecka från dag för dom.

   5 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

   BAKGRUND

   6 Specsavers Sweden AB och Specsavers BV (Specsavers) tillhandahåller kontaktlinser under olika tillverkares varumärke och under det egna varumärket EASYVISION. I Sverige bedrivs verksamheten genom franchisekedjan Specsavers Sweden. Försäljning och marknadsföring av glasögon och kontaktlinser sker via fysiska butiker samt online via...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL