Case nº B2402-16 of Göta hovrätt, October 25, 2016

Resolution Date:October 25, 2016
Issuing Organization:Göta hovrätt
SUMMARY

Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats till tingsrätten. Fråga om vilka krav som kan ställas på domskälen i en brottmålsdom.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Norrköpings tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot M.S.B. för fem fall av våldtäkt mot barn enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkt 1: M.S.B. har genomfört analt samlag, eller därmed jämförlig handling, med målsäganden, S.A., som är född i september 2010. M.S.B. har härvid med sin penis penetrerat eller med sin penis berört målsägandens anus. Det hände vid fyra tillfällen, under tiden 1 mars 2016 - 27 juni 2016 i Ringarum inom Valdemarsviks kommun. M.S.B. begick gärningarna med uppsåt.

Åtalspunkt 2: M.S.B. har genomfört analt samlag, eller därmed jämförlig handling, med målsäganden, S.A., som är född i september 2010. M.S.B. har härvid med sin penis penetrerat eller med sin penis berört målsägandens anus. Det hände den 28 juni 2016 i Ringarum inom Valdemarsviks kommun. M.S.B. begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren åberopade ljud- och bildupptagningar av polisförhör med målsäganden S.A. och förhör med M.S.B. samt, som bevisning, ett protokoll över en brottsplatsundersökning och förhör med vittnena S.B. och S.C.

Målsäganden S.A. yrkade att M.S.B. i anledning av de åtalade gärningarna skulle förpliktas betala skadestånd med visst belopp.

M.S.B. erkände två övergrepp enligt åtalspunkten 1 samt gärningen i åtalspunkten 2. Han medgav att betala skadestånd till målsäganden med visst belopp.

Tingsrätten (lagmannen Lars-Gunnar Lundh samt nämndemännen Mats Andersson, Lennart Johansson och Sören Glimnér) anförde i dom den 15 september 2016 i fråga om skuld följande.

DOMSKÄL

M.S.B:s erkännande stöds av övrig utredning. Åklagaren, som ska bevisa att det begåtts fler gärningar än de tre som M.S.B. erkänt, har inte lyckats styrka ytterligare gärningar. M.S.B. ska därför dömas för tre fall av våldtäkt mot barn.

DOMSLUT

Tingsrätten dömer M.S.B. för våldtäkt mot barn (vid tre tillfällen) till fängelse två år samt förpliktar M.S.B. att betala skadestånd till S.A. med 140 000 kr.

Göta hovrätt

M.S.B. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till skyddstillsyn i förening med ett kortare fängelsestraff eller i vart fall sätta ned det fängelsestraff som tingsrätten hade dömt ut.

Åklagaren motsatte sig ändring.

Under målets handläggning i hovrätten uppkom med anledning av hur tingsrätten i sin dom hade formulerat domskälen, fråga om tingsrättens dom skulle undanröjas på grund av rättegångsfel.

Åklagaren, M.S.B. och målsäganden S.A., som samtliga påpekade att tingsrättens domskäl i skuldfrågan var kortfattade...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL