in Miljööverdomstolen > Miljööverdomstolen MÖD 2000
in vLex Sweden

1 result for Miljööverdomstolen > Miljööverdomstolen MÖD 2000

  • vLex Rating
  • Case nº M1225-00 of Miljööverdomstolen MÖD 2000, October 11, 2000

    Ersättning för rättegångskostnad vid utdömande av vite; nu fråga om rättens domförhet-----Felaktig sammansättning av miljödomstolen vid utdömande om vite har inte ansetts vara av sådant slag att miljödomstolens dom ska undanröjas. I sådant mål har miljömyndighet inte rätt till ersättning för rättegångskostnad.

  • Request a trial to view additional results