• Marknadsdomstolen

Latest documents

Featured documents

 • Case of Marknadsdomstolen, August 02, 2013

  Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud....

 • Case of Marknadsdomstolen, August 02, 2013

  Fråga om marknadsföring av kosttillskott m.m. Även fråga om utformning av förbud....

 • Case of Marknadsdomstolen, March 24, 2016

  Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken....

 • Case of Marknadsdomstolen, November 19, 2015

  Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och framställningar på näringsidkares produktförpackningar och webbplats har ansetts vara bl.a. misskrediterande med avseende på mjölk och mjölkprodukter. Även fråga om användning av s.k. hälsopåståenden i marknadsföring varit förenlig...

 • Case of Marknadsdomstolen, July 10, 2015

  Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter indirekt pekats ut, har ansetts utgöra vilseledande jämförande reklam. Även fråga om användande av visst påstående inne på försäljningsställe för tobak och om anordnande av ett s.k. stand upp-event vid marknadsföring av...

 • Case of Marknadsdomstolen, November 19, 2015

  Marknadsföring av havrebaserade livsmedel genom bl.a. påståenden och framställningar på näringsidkares produktförpackningar och webbplats har ansetts vara bl.a. misskrediterande med avseende på mjölk och mjölkprodukter. Även fråga om användning av s.k. hälsopåståenden i marknadsföring varit förenlig...

 • Case of Marknadsdomstolen, December 18, 2013

  Fråga om skadestånd enligt 37 § marknadsföringslagen på grund av otillbörlig marknadsföring av blöjor....

 • Case of Marknadsdomstolen, March 24, 2016

  Fråga om marknadsföring av kosttillskott genom s.k. kundberättelser varit förenlig med förordningen (EG) 1924/2006 om näringspåståenden och näringspåståenden om livsmedel. Även fråga om part vållat rättegångskostnad för motpart enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken....

 • Case of Marknadsdomstolen, November 03, 2015

  Marknadsföring av kontaktlinser m.m. har ansetts vara misskrediterande och/eller vilseledande. Även fråga om jämförande reklam....

 • Case of Marknadsdomstolen, July 10, 2015

  Marknadsföring av snus på bl.a. webbplats, i vilken en konkurrents produkter indirekt pekats ut, har ansetts utgöra vilseledande jämförande reklam. Även fråga om användande av visst påstående inne på försäljningsställe för tobak och om anordnande av ett s.k. stand upp-event vid marknadsföring av...