Miljööverdomstolen (Mark- och miljööverdomstolen)

1 result for Miljööverdomstolen (Mark- och miljööverdomstolen)

  • Case nº M2018-09 of Miljööverdomstolen, June 09, 2010

    Miljöteknisk undersökning på Ryssbergsbacken, Nyköpings kommun ----- Avfallsmassor har lagts upp i syfte att skapa en skidbacke. Ett bolag som administrerade en vägbom och utjämnade massor vid deponin har enligt Miljööverdomstolen inte haft en sådan ställning att det har haft faktiska och rättsliga möjligheter att vidta åtgärder mot störningar och olägenheter på ett sådant sätt att bolaget kunde...

  • Request a trial to view additional results