direktiv 97 27 eg

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

312 documents for direktiv 97 27 eg
 • Fråga om användning av ordet "kvinna" och/eller dess typografiska utformning i titeln på en tidskrift utgjort en vilseledande affärsmetod enligt punkten 13 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan, samt vilseledande efterbildning enligt 14 § marknadsföringslagen. Även fråga om renommésnyltning förelegat och om marknadsföring varit i strid mot god marknadsföringssed.

  ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som strider mot marknadsföringslagen, bl.a. fråga om samtycke lämnats vid elektronisk direktreklam till underårig och om det förekommit marknadsföring som inneburit att vilseledande och aggressiva affärsmetoder använts.

  ...27 Formuleringen bör även vara vilseledande ...97 KO försöker ge sken av att medlemmarna på ... till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga ...

 • Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som strider mot marknadsföringslagen, bl.a. fråga om samtycke lämnats vid elektronisk direktreklam till underårig och om det förekommit marknadsföring som inneburit att vilseledande och aggressiva affärsmetoder använts.

  ...27 Formuleringen bör även vara vilseledande ...97 KO försöker ge sken av att medlemmarna på ... till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga ...

 • Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en dagstidning har ansetts utgöra ett köperbjudande. Frånprisangivelsen i köperbjudandet har befunnits uppfylla kraven på den prisinformation som ska lämnas när det är fråga om ett köperbjudande. Därtill har den påtalade marknadsföringen innehållit den övriga information som krävs för att köperbjudandet inte ska anses vara vilseledande och otillbörligt.

  ... 2 i) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • Marknadsföring av resa till New York i form av en annons införd i en dagstidning har ansetts utgöra ett köperbjudande. Frånprisangivelsen i köperbjudandet har befunnits uppfylla kraven på den prisinformation som ska lämnas när det är fråga om ett köperbjudande. Därtill har den påtalade marknadsföringen innehållit den övriga information som krävs för att köperbjudandet inte ska anses vara vilseledande och otillbörligt.

  ... 2 i) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • Ett bolag har vid marknadsföring av glasögon använt formuleringarna "2 för 1" och "0 kr" samt påståendena "Du avgör själv vilken typ av glasögon du vill komplettera med", "ett par identiska i reserv" och "Vad väljer du?". Förbud har meddelats bolaget att dels använda påståendet"ett par identiska i reserv", om detta inte kan erhållas inom ramen för erbjudandet, dels underlåta att ange att erbjudandet endast gäller för glasögon som kan erhållas enligt ett och samma recept. Bolaget har också ålagts att ange vissa begränsningar som rör pris och sortiment av glas och bågar. Ett yrkande om förbud mot att använda formuleringen "0 kr" har ogillats på närmare angivna skäl.

  ... Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • Två bolag som har marknadsfört tjänstepensionsförsäkringar har jämfört sina fonder med ett annat bolags sparform vilket ansetts vilseledande och otillbörligt eftersom jämförelsen dels saknat väsentlig information, dels brustit i aktualitet. Bolagens påstående om att det har varit bråttom och att bolagens tjänstepensionsförsäkringar har givit 400 procent mer i avkastning än ett annat bolags sparform har också ansetts vilseledande och otillbörligt då marknadsföringen antas ha påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Även fråga om avvisning.

  ...Med den ordning som direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder anger, ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som bedömts utgöra otillbörlig jämförande reklam enligt 18 § marknadsföringslagen. Beträffande formuleringarna "samma spel med större vinster", "samma regler och bättre villkor" och "vi ger mer tillbaka till spelarna" har det bl.a. inte varit möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera jämförande egenskaper hos tjänsten. Formuleringen "den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet" har såsom obestyrkt ansetts vilseledande. Slutligen har användningen av en s.k. klippgubbe i en filmsekvens ansetts utgöra renommésnyltning. Användningen av uttrycket "svenska spel" enskilt eller i förening med påståenden om "engelska odds", "större vinster" eller ...

  ... Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • En näringsidkare har vid marknadsföring av spel använt vissa formuleringar som bedömts utgöra otillbörlig jämförande reklam enligt 18 § marknadsföringslagen. Beträffande formuleringarna "samma spel med större vinster", "samma regler och bättre villkor" och "vi ger mer tillbaka till spelarna" har det bl.a. inte varit möjligt att på ett objektivt sätt kontrollera jämförande egenskaper hos tjänsten. Formuleringen "den oslagbara ledaren när det gäller säkerhet" har såsom obestyrkt ansetts vilseledande. Slutligen har användningen av en s.k. klippgubbe i en filmsekvens ansetts utgöra renommésnyltning. Användningen av uttrycket "svenska spel" enskilt eller i förening med påståenden om "engelska odds", "större vinster" eller ...

  ... Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

 • ... I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG. av den 11 maj 2005 om otillbörliga ... och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG,. 98/27/EG och 2002/65/EG samt ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Sweden

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company